Điều khoản dịch vụ - Web Design Saigon

Chào mừng bạn đến với Thiết kế web Sài Gòn
Các điều khoản và điều kiện này nêu ra các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Website của Thiết kế web Sài Gòn.
Thiết kế web Sài Gòn:
47a Trúc Đường Thảo Điền, Quận 2, Sài Gòn 700000, Việt Nam

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng trang web của Thiết Kế Web Sài Gòn nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này. Các thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm này và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi” đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi, hoặc Khách hàng hoặc chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách thích hợp nhất, cho dù bằng các cuộc họp chính thức có thời hạn cố định hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, với mục đích rõ ràng là đáp ứng Khách hàng cần liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ / sản phẩm đã nêu của Công ty, tuân theo và tuân theo luật hiện hành của Việt Nam. Xin lưu ý, không có công việc nào được thực hiện tại Việt Nam, và tất cả các dịch vụ thiết kế & SEO và tất cả các dịch vụ liên quan khác với Thiết kế Web Sài Gòn, bao gồm cả máy chủ của chúng tôi, đều có trụ sở tại Singapore và Vương quốc Anh. Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và / hoặc anh ấy / cô ấy hoặc chúng được coi là có thể thay thế cho nhau và đề cập đến như nhau. Cookie Chúng tôi sử dụng cookie. Sử dụng trang web của Thiết kế web Sài Gòn, bạn đồng ý sử dụng cookie theo chính sách bảo mật của Thiết kế web Sài Gòn. Hầu hết các trang web tương tác hiện đại sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng trong một số khu vực của trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của khu vực này và dễ sử dụng cho những người truy cập. Một số đối tác liên kết / quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie. Giấy phép Trừ khi có quy định khác, Thiết kế web Sài Gòn và / hoặc người cấp phép sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tài liệu trên Thiết kế web Sài Gòn. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể xem và / hoặc in các trang từ https://www.wdsaigon.com cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn với các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này. Bạn không được: Tái xuất bản tài liệu từ https://www.wdsaigon.com Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ https://www.wdsaigon.com Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ https://www.wdsaigon.com Phân phối lại nội dung từ Thiết kế web Sài Gòn (trừ khi nội dung được làm riêng để phân phối lại).

Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến trang Web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản: Các cơ quan chính phủ; Các công cụ tìm kiếm; Các tổ chức tin tức; Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến, khi họ liệt kê chúng tôi trong danh bạ, có thể liên kết đến trang Web của chúng tôi giống như cách họ siêu liên kết đến các trang Web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và các Doanh nghiệp được Công nhận trên Toàn hệ thống ngoại trừ việc kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với trang Web của chúng tôi. Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang Web khác miễn là liên kết: (a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết. Chúng tôi có thể tùy ý xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau: các nguồn thông tin về người tiêu dùng và / hoặc doanh nghiệp thường được biết đến như Phòng Thương mại, Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ, AARP và Liên minh Người tiêu dùng; các trang web cộng đồng dot.com; các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện, bao gồm các trang web quyên góp từ thiện, các nhà phân phối danh bạ trực tuyến; cổng thông tin điện tử; các công ty kế toán, luật và tư vấn có khách hàng chính là các doanh nghiệp; và các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại. Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi xác định rằng: (a) liên kết sẽ không phản ánh bất lợi về chúng tôi hoặc các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi (ví dụ: hiệp hội thương mại hoặc các tổ chức khác đại diện cho các loại hình kinh doanh vốn đã bị nghi ngờ, chẳng hạn như nơi làm việc- cơ hội nhà, sẽ không được phép liên kết); (b) tổ chức không có hồ sơ không thỏa đáng với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi từ khả năng hiển thị liên quan đến siêu liên kết lớn hơn sự vắng mặt của Thiết kế web Sài Gòn; (d) khi liên kết nằm trong ngữ cảnh của thông tin tài nguyên chung hoặc phù hợp với nội dung biên tập trong bản tin hoặc sản phẩm tương tự nhằm thúc đẩy sứ mệnh của tổ chức. Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang Web khác miễn là liên kết: (a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết. Nếu bạn nằm trong số các tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và muốn liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến [email protected] Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ (chẳng hạn như số điện thoại và / hoặc địa chỉ e-mail) cũng như URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn định liên kết đến trang Web của chúng tôi, và danh sách (các) URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết đến. Chờ 2-3 tuần để có phản hồi. Các tổ chức được chấp thuận có thể siêu liên kết đến trang Web của chúng tôi như sau: Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất (địa chỉ Web) được liên kết với; hoặc Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về trang web của chúng tôi hoặc tài liệu được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết. Không được phép sử dụng logo hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác của Thiết Kế Web Sài Gòn để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

Iframe
Nếu không có sự chấp thuận trước và cho phép rõ ràng bằng văn bản, bạn không thể tạo các khung xung quanh các trang Web của chúng tôi hoặc
sử dụng các kỹ thuật khác làm thay đổi cách trình bày hoặc hình thức trực quan của trang Web của chúng tôi.
Bảo lưu quyền
Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình để yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ
liên kết đến trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang Web của chúng tôi theo yêu cầu như vậy. Chúng tôi cũng
có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên kết đến trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.
Xóa các liên kết khỏi trang web của chúng tôi
Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào có thể bị phản đối vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ
chúng tôi về điều này. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc phản hồi
trực tiếp cho bạn.
Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính hoàn chỉnh của nó
hoặc độ chính xác; chúng tôi cũng không cam kết đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên
trang web được cập nhật.
Trách nhiệm về Nội dung
Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang Web của bạn. Bạn đồng ý bồi thường
và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc dựa trên Trang web của bạn. Không có (các) liên kết nào có thể xuất hiện trên bất kỳ
trên trang Web của bạn hoặc trong bất kỳ ngữ cảnh nào có chứa nội dung hoặc tài liệu có thể được hiểu là
bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, nếu không thì vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc
vi phạm khác đối với bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.
Khước từ
Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào được áp dụng theo luật liên quan đến chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích và / hoặc sử dụng các kỹ năng và chăm sóc hợp lý). Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

Hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất; giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc trình bày sai sự thật; giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành, hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không bị loại trừ theo luật hiện hành. Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo khoản trên; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc liên quan đến chủ đề của tuyên bố từ chối trách nhiệm này, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, do sai sót (bao gồm cả sơ suất) và vi phạm nghĩa vụ theo luật định. Trong phạm vi trang web và các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

viTiếng Việt