Thiết kế web

Educating Abroad

Yêu cầu
Thiết kế trang web mới
Trọng tâm
Giải pháp bảng tin việc làm toàn diện
Khách hàng
Educating Abroad
Thời hạn
~120 ngày
giáo dục-nước ngoài-mới-việc làm-board-web-design-saigon

"Tôi muốn một trang web chứa bảng tin việc làm, woocommerce, forum và hơn thế nữa dành cho mô hình kinh doanh này!"

Mục tiêu

Educating Abroad là nhà cung cấp các công việc thuộc lĩnh vực TEFL cho cộng đồng giáo dục và trường quốc tế. Họ muốn trở thành người dẫn đầu trong ngành. Để được như vậy, họ cần phải tạo ra một không gian để các trường học và giáo viên có thể ứng tuyển và đăng tin tuyển dụng. Ngoài ra, họ cũng cần có một cộng đồng để chia sẻ các tài nguyên khác liên quan tới việc giảng dạy quốc tế.

Ý tưởng

Cuộc họp ý tưởng tại Web Design Saigon là điều kiện bắt buộc vì đây là một dự án lớn và phức tạp. Để trang web có thể hoạt động thành công, họ cần thu hút giáo viên và các trường quốc tế. Chúng tôi đã tìm và tích hợp những phần mềm chuyên biệt tốt nhất để đáp ứng yêu cầu này. Chúng tôi cũng cung cấp cho họ toàn bộ các nguyên liệu marketing cần thiết.

Dịch vụ đã sử dụng

Kết quả

Trang web: Educating Abroad

educating-abroad-new-website-design-mockup
viTiếng Việt