Chính sách bảo mật của Web Design Saigon


Sự riêng tư của bạn là cực kì quan trọng đối với chúng tôi.
Địa chỉ gửi thư của Thiết Kế Web Sài Gòn tại:

47a Trúc Đường Thảo Điền, Quận 2
Việt Nam
0977163421

Chính sách của Thiết Kế Web Sài Gòn là tôn trọng sự riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể thu thập trong quá trình vận hành trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho https://www.wdsaigon.com (sau đây gọi là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “https://www.wdsaigon.com”).

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web. Chúng tôi đã áp dụng chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) để giải thích những thông tin nào có thể được thu thập trên Trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong những trường hợp nào chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web và không áp dụng cho việc chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn khác.

Chính sách Bảo mật này, cùng với các Điều khoản và điều kiện được đăng trên Trang web của chúng tôi, đưa ra các quy tắc và chính sách chung điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào hoạt động của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

 • Khách truy cập trang web
  Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, Thiết kế web Sài Gòn thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của Thiết kế web Sài Gòn khi thu thập thông tin phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của Thiết kế web Sài Gòn sử dụng trang web của mình. Tùy từng thời điểm, Thiết kế web Sài Gòn có thể phát hành thông tin tổng hợp không mang tính cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.
  Thiết kế web Sài Gòn cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên các bài đăng blog https://www.wdsaigon.com. Thiết Kế Web Sài Gòn chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong các trường hợp tương tự mà thiết kế web sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như mô tả bên dưới.
 • Thu thập Thông tin Nhận dạng Cá nhân
  Một số khách truy cập vào các trang web của Thiết kế web Sài Gòn chọn tương tác với Thiết kế web Sài Gòn theo những cách yêu cầu Thiết kế web Sài Gòn thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Thiết kế web Sài Gòn thu thập tùy thuộc vào tính chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu những khách đăng ký blog tại https://www.wdsaigon.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email.
 • Bảo vệ
  Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.
 • Quảng cáo
  Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách Bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của Thiết kế web Sài Gòn và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.
 • Liên kết đến các trang bên ngoài
  Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật và các điều khoản và điều kiện của mọi trang web bạn truy cập.
  Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.
 • Thống kê Tổng hợp
  Thiết kế web Sài Gòn có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của công ty. Thiết kế web Sài Gòn có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, Thiết kế web Sài Gòn không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
 • Bánh quy
  Để làm phong phú và hoàn thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, Thiết kế web Sài Gòn sử dụng “Cookie”, các công nghệ và dịch vụ tương tự do người khác cung cấp để hiển thị nội dung được cá nhân hóa, quảng cáo phù hợp và lưu trữ tùy chọn của bạn trên máy tính.
  Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Thiết kế web Sài Gòn sử dụng cookie để giúp Thiết kế web Sài Gòn xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng https://www.wdsaigon.com và sở thích truy cập trang web của họ. Khách truy cập của Thiết Kế Web Sài Gòn không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên cài đặt trình duyệt từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của Thiết Kế Web Sài Gòn, với hạn chế là một số tính năng của trang web của Thiết Kế Web Sài Gòn có thể không hoạt động bình thường nếu không có cookie hỗ trợ.
  Bằng cách tiếp tục điều hướng trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt cookie của bạn, bạn xác nhận và đồng ý cho Thiết kế web Sài Gòn sử dụng cookie.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng Thiết kế web Sài Gòn có thể thay đổi Chính sách bảo mật của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của Thiết kế web Sài Gòn. Thiết kế web Sài Gòn khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của nó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận sự thay đổi đó.

viTiếng Việt